Poster

 

Europese Netwerk van (ex) Gebruikers en Overlevenden van de Psychiatrie

Actieprogramma over "Pesterijen en discriminatie in de gezondheidszorg zoals die worden ervaren door mensen met psychische problemen in de gezondheidszorg"

Heeft u discriminatie en pesterijen meegemaakt in de gezondheidszorg, die te maken hebben met uw psychische problemen? Belangrijkste bevindingen met betrekking tot pesten en discriminatie in de gezondheitszorg